Danh sách các card đồ hoạ AMD FireStream

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Stream Processor
FireStream
R580 PCIe 1.0 x16 594 MHz 1024 MB, GDDR3, 256 bit 29 tháng 8 2020
AMD FireStream 9370
FireStream
Cypress PCIe 2.0 x16 825 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 23 tháng 6 2010
AMD FireStream 9350
FireStream
Cypress PCIe 2.0 x16 700 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 1 tháng 6 2010
AMD FireStream 9270
FireStream
RV770 PCIe 2.0 x16 750 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 13 tháng 11 2008
AMD FireStream 9250
FireStream
RV770 PCIe 2.0 x16 625 MHz 1024 MB, GDDR3, 256 bit 16 tháng 6 2008
AMD FireStream 9170
FireStream
RV670 PCIe 2.0 x16 800 MHz 2 GB, GDDR3, 256 bit 8 tháng 11 2007

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.