Danh sách các card đồ hoạ AMD Solar System (HD 8500M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 8550M
Solar System (HD 8500M)
Sun PCIe 3.0 x8 650 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 13 tháng 7 2014
AMD Radeon HD 8530M
Solar System (HD 8500M)
Mars PCIe 3.0 x8 650 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 10 tháng 1 2014
AMD Radeon HD 8570M
Solar System (HD 8500M)
Sun PCIe 3.0 x8 750 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 1 tháng 3 2013
AMD Radeon HD 8590M
Solar System (HD 8500M)
Sun PCIe 3.0 x8 750 MHz 1024 MB, GDDR5, 64 bit 1 tháng 3 2013

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.