Danh sách các card đồ hoạ AMD Vega

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon RX Vega 56
Vega
Vega 10 PCIe 3.0 x16 1156 MHz 8 GB, HBM2, 2048 bit 14 tháng 8 2017
AMD Radeon RX Vega 64
Vega
Vega 10 PCIe 3.0 x16 1247 MHz 8 GB, HBM2, 2048 bit 7 tháng 8 2017
AMD Radeon RX Vega 64 Limited Edition
Vega
Vega 10 PCIe 3.0 x16 1247 MHz 8 GB, HBM2, 2048 bit 7 tháng 8 2017
AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Cooling
Vega
Vega 10 PCIe 3.0 x16 1406 MHz 8 GB, HBM2, 2048 bit 7 tháng 8 2017
AMD Radeon RX Vega Nano
Vega
Vega 10 PCIe 3.0 x16 1247 MHz 8 GB, HBM2, 2048 bit 13 tháng 7 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.