Danh sách các card đồ hoạ AMD Temash (HD 8000 Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 8210 IGP
Temash (HD 8000 Mobile)
Kalindi IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 31 tháng 1 2014
AMD Radeon HD 8180 IGP
Temash (HD 8000 Mobile)
Kalindi IGP 225 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 11 2013
AMD Radeon HD 8250 IGP
Temash (HD 8000 Mobile)
Kalindi IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 23 tháng 5 2013

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.