Danh sách các card đồ hoạ AMD FirePro

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD FirePro S9300 X2
FirePro
Capsaicin PCIe 3.0 x16 975 MHz 4 GB, HBM, 4096 bit 31 tháng 3 2016
AMD FirePro S7150 x2
FirePro
Tonga PCIe 3.0 x16 1050 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 1 tháng 2 2016
AMD FirePro S7150
FirePro
Tonga PCIe 3.0 x16 920 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 1 tháng 2 2016
AMD FirePro W4300
FirePro
Bonaire PCIe 3.0 x16 930 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 1 tháng 12 2015
AMD FirePro S9170
FirePro
Hawaii PCIe 3.0 x16 930 MHz 32 GB, GDDR5, 512 bit 8 tháng 7 2015
AMD FirePro S9100
FirePro
Hawaii PCIe 3.0 x16 824 MHz 12 GB, GDDR5, 512 bit 2 tháng 10 2014
AMD FirePro W4100
FirePro
Cape Verde PCIe 3.0 x16 630 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 13 tháng 8 2014
AMD FirePro W7100
FirePro
Tonga PCIe 3.0 x16 920 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 12 tháng 8 2014
AMD FirePro W2100
FirePro
Oland PCIe 3.0 x8 630 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 12 tháng 8 2014
AMD FirePro S9050
FirePro
Tahiti PCIe 3.0 x16 900 MHz 12 GB, GDDR5, 384 bit 7 tháng 8 2014
AMD FirePro S9150
FirePro
Hawaii PCIe 3.0 x16 900 MHz 16 GB, GDDR5, 512 bit 7 tháng 8 2014
AMD FirePro W8100
FirePro
Hawaii PCIe 3.0 x16 824 MHz 8 GB, GDDR5, 512 bit 23 tháng 6 2014
AMD FirePro W5100
FirePro
Bonaire PCIe 3.0 x16 930 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 31 tháng 3 2014
AMD FirePro W9100
FirePro
Hawaii PCIe 3.0 x16 930 MHz 16 GB, GDDR5, 512 bit 26 tháng 3 2014
AMD FirePro S10000 Passive 12GB
FirePro
Tahiti PCIe 3.0 x16 825 MHz 6 GB, GDDR5, 384 bit 1 tháng 3 2014
AMD FirePro D300
FirePro
Pitcairn PCIe 3.0 x16 850 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 18 tháng 1 2014
AMD FirePro D500
FirePro
Tahiti PCIe 3.0 x16 725 MHz 3 GB, GDDR5, 384 bit 18 tháng 1 2014
AMD FirePro D700
FirePro
Tahiti PCIe 3.0 x16 850 MHz 6 GB, GDDR5, 384 bit 18 tháng 1 2014
AMD FirePro W5000 DVI
FirePro
Pitcairn PCIe 3.0 x16 825 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 25 tháng 2 2013
AMD FirePro S10000
FirePro
Tahiti PCIe 3.0 x16 825 MHz 3 GB, GDDR5, 384 bit 12 tháng 11 2012
AMD FirePro S10000 Passive
FirePro
Tahiti PCIe 3.0 x16 825 MHz 3 GB, GDDR5, 384 bit 12 tháng 11 2012
AMD FirePro S7000
FirePro
Pitcairn PCIe 3.0 x16 950 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 27 tháng 8 2012
AMD FirePro S9010
FirePro
Tahiti PCIe 3.0 x16 800 MHz 3 GB, GDDR5, 384 bit 24 tháng 8 2012
AMD FirePro S9000
FirePro
Tahiti PCIe 3.0 x16 900 MHz 6 GB, GDDR5, 384 bit 24 tháng 8 2012
AMD FirePro W5000
FirePro
Pitcairn PCIe 3.0 x16 825 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 7 tháng 8 2012
AMD FirePro W4000
FirePro
Pitcairn PCIe 3.0 x16 825 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 7 tháng 8 2012
AMD FirePro W8000
FirePro
Tahiti PCIe 3.0 x16 900 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 14 tháng 6 2012
AMD FirePro W9000
FirePro
Tahiti PCIe 3.0 x16 975 MHz 6 GB, GDDR5, 384 bit 14 tháng 6 2012
AMD FirePro W7000
FirePro
Pitcairn PCIe 3.0 x16 950 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 13 tháng 6 2012
AMD FirePro W600
FirePro
Cape Verde PCIe 3.0 x16 750 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 13 tháng 6 2012
AMD FirePro V3900
FirePro
Turks PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 7 tháng 2 2012
AMD FirePro V4900
FirePro
Turks PCIe 2.0 x16 800 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 1 tháng 11 2011
AMD FirePro V7900 SDI
FirePro
Cayman PCIe 2.0 x16 725 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 24 tháng 5 2011
AMD FirePro V7900
FirePro
Cayman PCIe 2.0 x16 725 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 24 tháng 5 2011
AMD FirePro V5900
FirePro
Cayman PCIe 2.0 x16 600 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 24 tháng 5 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.