Danh sách các card đồ hoạ AMD Navi II

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon RX 6600
Navi II
Navi 23 PCIe 4.0 x8 1626 MHz 8 GB, GDDR6, 128 bit 30 tháng 7 2021
AMD Radeon RX 6600 XT
Navi II
Navi 23 PCIe 4.0 x8 1968 MHz 8 GB, GDDR6, 128 bit 30 tháng 7 2021
AMD Radeon RX 6700
Navi II
Navi 22 PCIe 4.0 x16 2200 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 28 tháng 7 2021
AMD Radeon RX 6700 XT
Navi II
Navi 22 PCIe 4.0 x16 2321 MHz 12 GB, GDDR6, 192 bit 3 tháng 3 2021
AMD Radeon RX 6800
Navi II
Navi 21 PCIe 4.0 x16 1700 MHz 16 GB, GDDR6, 256 bit 28 tháng 10 2020
AMD Radeon RX 6800 XT
Navi II
Navi 21 PCIe 4.0 x16 1825 MHz 16 GB, GDDR6, 256 bit 28 tháng 10 2020
AMD Radeon RX 6900 XT
Navi II
Navi 21 PCIe 4.0 x16 1825 MHz 16 GB, GDDR6, 256 bit 29 tháng 8 2020
AMD Radeon RX 6900 XTX
Navi II
Navi 21 PCIe 4.0 x16 2075 MHz 16 GB, GDDR6, 256 bit 1 tháng 12 2023
AMD Radeon RX 6400
Navi II
Navi 24 PCIe 4.0 x8 1800 MHz 4 GB, GDDR6, 64 bit 1 tháng 12 2023
AMD Radeon RX 6400
Navi II
Navi 24 PCIe 4.0 x8 1800 MHz 4 GB, GDDR6, 64 bit 1 tháng 12 2023
AMD Radeon RX 6500 XT
Navi II
Navi 24 PCIe 4.0 x8 2200 MHz 4 GB, GDDR6, 64 bit 1 tháng 12 2023

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.