Danh sách các card đồ hoạ AMD Bristol Ridge (Rx 300)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon R5 Graphics
Bristol Ridge (Rx 300)
Wani IGP 200 MHz System Shared, System Shared, System Shared 5 tháng 9 2017

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.