Danh sách các card đồ hoạ AMD Raven Ridge (Vega Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon Vega 10 Mobile
Raven Ridge (Vega Mobile)
Raven IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 8 tháng 1 2019
AMD Radeon Vega 6 Mobile
Raven Ridge (Vega Mobile)
Raven IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 8 tháng 1 2019
AMD Radeon Vega 8 Mobile
Raven Ridge (Vega Mobile)
Raven IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 8 tháng 1 2019
AMD Radeon RX Vega 11 Mobile
Raven Ridge (Vega Mobile)
Raven IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 10 tháng 5 2018
AMD Radeon Vega 3 Mobile
Raven Ridge (Vega Mobile)
Raven IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 8 tháng 1 2018
AMD Radeon Vega 6 Mobile
Raven Ridge (Vega Mobile)
Raven IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 8 tháng 1 2018
AMD Radeon RX Vega 10 Mobile
Raven Ridge (Vega Mobile)
Raven IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 26 tháng 10 2017
AMD Radeon Vega 8 Mobile
Raven Ridge (Vega Mobile)
Raven IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 26 tháng 10 2017

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.