Danh sách các card đồ hoạ AMD All-In-One (Rx 300)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon R9 A375
All-In-One (Rx 300)
Venus PCIe 3.0 x16 900 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 31 tháng 8 2020
AMD Radeon R5 A320
All-In-One (Rx 300)
Jet PCIe 3.0 x8 750 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 29 tháng 8 2020
AMD Radeon R7 A360
All-In-One (Rx 300)
Meso PCIe 3.0 x8 900 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 29 tháng 8 2020
AMD Radeon R7 A360
All-In-One (Rx 300)
Opal PCIe 3.0 x8 725 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 29 tháng 8 2020
AMD Radeon R5 A330
All-In-One (Rx 300)
Exo PCIe 3.0 x8 1030 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 21 tháng 10 2015
AMD Radeon R5 A335
All-In-One (Rx 300)
Exo PCIe 3.0 x8 1070 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 21 tháng 10 2015
AMD Radeon R7 A360
All-In-One (Rx 300)
Meso PCIe 3.0 x8 1100 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 5 tháng 5 2015

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.