Danh sách các card đồ hoạ AMD Picasso (Vega Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon Vega 3 Mobile
Picasso (Vega Mobile)
Picasso IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 6 tháng 1 2020
AMD Radeon RX Vega 11 Mobile
Picasso (Vega Mobile)
Picasso IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 22 tháng 10 2019
AMD Radeon Vega 9 Mobile
Picasso (Vega Mobile)
Picasso IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 22 tháng 10 2019
AMD Radeon Vega 10 Mobile
Picasso (Vega Mobile)
Picasso IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 8 tháng 4 2019
AMD Radeon Vega 8 Mobile
Picasso (Vega Mobile)
Picasso IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 8 tháng 4 2019
AMD Radeon Vega 10 Mobile
Picasso (Vega Mobile)
Picasso IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 6 tháng 1 2019
AMD Radeon Vega 3 Mobile
Picasso (Vega Mobile)
Picasso IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 6 tháng 1 2019
AMD Radeon Vega 3 Mobile
Picasso (Vega Mobile)
Picasso IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 6 tháng 1 2019
AMD Radeon Vega 6 Mobile
Picasso (Vega Mobile)
Picasso IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 6 tháng 1 2019
AMD Radeon Vega 8 Mobile
Picasso (Vega Mobile)
Picasso IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 6 tháng 1 2019

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.