Danh sách các card đồ hoạ AMD Radeon Pro Mac

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon Pro W6800X
Radeon Pro Mac
Navi 21 PCIe 4.0 x16 1800 MHz 32 GB, GDDR6, 256 bit 3 tháng 8 2021
AMD Radeon Pro W6800X Duo
Radeon Pro Mac
Navi 21 PCIe 4.0 x16 1800 MHz 32 GB, GDDR6, 256 bit 3 tháng 8 2021
AMD Radeon Pro W6900X
Radeon Pro Mac
Navi 21 PCIe 4.0 x16 1825 MHz 32 GB, GDDR6, 256 bit 3 tháng 8 2021
AMD Radeon Pro 5700
Radeon Pro Mac
Navi 10 PCIe 4.0 x16 1243 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 4 tháng 8 2020
AMD Radeon Pro 5700 XT
Radeon Pro Mac
Navi 10 PCIe 4.0 x16 1243 MHz 16 GB, GDDR6, 256 bit 4 tháng 8 2020
AMD Radeon Pro 5300
Radeon Pro Mac
Navi 14 PCIe 4.0 x8 1000 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 4 tháng 8 2020
AMD Radeon Pro 5500 XT
Radeon Pro Mac
Navi 14 PCIe 4.0 x8 1187 MHz 8 GB, GDDR6, 128 bit 4 tháng 8 2020
AMD Radeon Pro W5700X
Radeon Pro Mac
Navi 10 PCIe 4.0 x16 1243 MHz 16 GB, GDDR6, 256 bit 11 tháng 12 2019
AMD Radeon Pro Vega II
Radeon Pro Mac
Vega 20 PCIe 3.0 x16 1574 MHz 32 GB, HBM2, 4096 bit 3 tháng 6 2019
AMD Radeon Pro Vega II Duo
Radeon Pro Mac
Vega 20 PCIe 3.0 x16 1400 MHz 32 GB, HBM2, 4096 bit 23 tháng 7 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.