Danh sách các card đồ hoạ AMD London (HD 7400M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 7430M
London (HD 7400M)
Seymour PCIe 2.0 x16 600 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 7 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7450M
London (HD 7400M)
Seymour PCIe 2.0 x16 700 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 7 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7470M
London (HD 7400M)
Seymour PCIe 2.0 x16 750 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 7 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7490M
London (HD 7400M)
Seymour PCIe 2.0 x16 800 MHz 1024 MB, GDDR5, 64 bit 7 tháng 1 2012

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.