Danh sách các card đồ hoạ AMD Radeon Sky

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon Sky 500
Radeon Sky
Pitcairn PCIe 3.0 x16 950 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 27 tháng 3 2013
AMD Radeon Sky 700
Radeon Sky
Tahiti PCIe 3.0 x16 900 MHz 6 GB, GDDR5, 384 bit 27 tháng 3 2013
AMD Radeon Sky 900
Radeon Sky
Tahiti PCIe 3.0 x16 825 MHz 3 GB, GDDR5, 384 bit 27 tháng 3 2013

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.