Danh sách các card đồ hoạ AMD Mullins (Rx 200 Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon R2 Mobile Graphics
Mullins (Rx 200 Mobile)
Beema IGP 497 MHz System Shared, System Shared, System Shared 28 tháng 1 2015
AMD Radeon R2 Mobile Graphics
Mullins (Rx 200 Mobile)
Beema IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 28 tháng 1 2015
AMD Radeon R3 Mobile Graphics
Mullins (Rx 200 Mobile)
Beema IGP 600 MHz System Shared, System Shared, System Shared 28 tháng 1 2015
AMD Radeon R3E Mobile Graphics
Mullins (Rx 200 Mobile)
Beema IGP 351 MHz System Shared, System Shared, System Shared 28 tháng 1 2015
AMD Radeon R5 Mobile Graphics
Mullins (Rx 200 Mobile)
Beema IGP 800 MHz System Shared, System Shared, System Shared 14 tháng 6 2014
AMD Radeon R4 Mobile Graphics
Mullins (Rx 200 Mobile)
Beema IGP 800 MHz System Shared, System Shared, System Shared 11 tháng 6 2014

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.