Danh sách các card đồ hoạ AMD Radeon Pro Mac (400 Series)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon Pro 450
Radeon Pro Mac (400 Series)
Baffin PCIe 3.0 x8 800 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 30 tháng 10 2016
AMD Radeon Pro 455
Radeon Pro Mac (400 Series)
Baffin PCIe 3.0 x8 855 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 30 tháng 10 2016
AMD Radeon Pro 460
Radeon Pro Mac (400 Series)
Baffin PCIe 3.0 x8 850 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 30 tháng 10 2016

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.