Danh sách các card đồ hoạ AMD Volcanic Islands

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon R9 270 1024SP
Volcanic Islands
Pitcairn PCIe 3.0 x16 900 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 13 tháng 3 2015
AMD Radeon R9 285
Volcanic Islands
Tonga PCIe 3.0 x16 918 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 2 tháng 9 2014
AMD Radeon R7 250XE
Volcanic Islands
Cape Verde PCIe 3.0 x16 860 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 21 tháng 8 2014
AMD Radeon R7 265X OEM
Volcanic Islands
Curacao PCIe 3.0 x16 900 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 12 tháng 8 2014
AMD Radeon R9 290X2
Volcanic Islands
Hawaii PCIe 3.0 x16 1000 MHz 4 GB, GDDR5, 512 bit 24 tháng 6 2014
AMD Radeon R9 295X2
Volcanic Islands
Vesuvius PCIe 3.0 x16 1018 MHz 4 GB, GDDR5, 512 bit 29 tháng 4 2014
AMD Radeon R5 230
Volcanic Islands
Caicos PCIe 2.0 x16 625 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 3 tháng 4 2014
AMD Radeon R9 280
Volcanic Islands
Tahiti PCIe 3.0 x16 827 MHz 3 GB, GDDR5, 384 bit 4 tháng 3 2014
AMD Radeon R7 250X
Volcanic Islands
Cape Verde PCIe 3.0 x16 950 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 13 tháng 2 2014
AMD Radeon R7 265
Volcanic Islands
Pitcairn PCIe 3.0 x16 900 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 13 tháng 2 2014
AMD Radeon R5 235X OEM
Volcanic Islands
Caicos PCIe 2.0 x16 875 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 21 tháng 12 2013
AMD Radeon R5 235 OEM
Volcanic Islands
Caicos PCIe 2.0 x16 775 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 21 tháng 12 2013
AMD Radeon R5 230 OEM
Volcanic Islands
Caicos PCIe 2.0 x16 625 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 21 tháng 12 2013
AMD Radeon R9 255 OEM
Volcanic Islands
Cape Verde PCIe 3.0 x16 900 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 21 tháng 12 2013
AMD Radeon R5 220 OEM
Volcanic Islands
Cedar PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 21 tháng 12 2013
AMD Radeon R9 260 OEM
Volcanic Islands
Bonaire PCIe 3.0 x16 1100 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 21 tháng 12 2013
AMD Radeon R7 250E
Volcanic Islands
Cape Verde PCIe 3.0 x16 800 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 20 tháng 12 2013
AMD Radeon R7 260
Volcanic Islands
Bonaire PCIe 3.0 x16 1000 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 17 tháng 12 2013
AMD Radeon R9 270
Volcanic Islands
Curacao PCIe 3.0 x16 900 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 13 tháng 11 2013
AMD Radeon R9 290
Volcanic Islands
Hawaii PCIe 3.0 x16 947 MHz 4 GB, GDDR5, 512 bit 5 tháng 11 2013
AMD Radeon R5 240 OEM
Volcanic Islands
Oland PCIe 3.0 x8 730 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 1 tháng 11 2013
AMD Radeon R7 240 OEM
Volcanic Islands
Oland PCIe 3.0 x8 730 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 1 tháng 11 2013
AMD Radeon R9 290X
Volcanic Islands
Hawaii PCIe 3.0 x16 1000 MHz 4 GB, GDDR5, 512 bit 24 tháng 10 2013
AMD Radeon R7 240
Volcanic Islands
Oland PCIe 3.0 x8 650 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 8 tháng 10 2013
AMD Radeon R7 240
Volcanic Islands
Oland PCIe 3.0 x8 730 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 8 tháng 10 2013
AMD Radeon R7 250
Volcanic Islands
Oland PCIe 3.0 x8 1000 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 8 tháng 10 2013
AMD Radeon R7 250 OEM
Volcanic Islands
Oland PCIe 3.0 x8 1000 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 8 tháng 10 2013
AMD Radeon R9 270X
Volcanic Islands
Curacao PCIe 3.0 x16 1000 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 8 tháng 10 2013
AMD Radeon R7 250
Volcanic Islands
Cape Verde PCIe 3.0 x16 925 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 8 tháng 10 2013
AMD Radeon R9 280X
Volcanic Islands
Tahiti PCIe 3.0 x16 850 MHz 3 GB, GDDR5, 384 bit 8 tháng 10 2013
AMD Radeon R7 250
Volcanic Islands
Cape Verde PCIe 3.0 x16 700 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 8 tháng 10 2013
AMD Radeon R7 260X
Volcanic Islands
Bonaire PCIe 3.0 x16 1100 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 8 tháng 10 2013
AMD Radeon R9 280X2
Volcanic Islands
Tahiti PCIe 3.0 x16 950 MHz 3 GB, GDDR5, 384 bit 20 tháng 7 2024
AMD Radeon R9 285X
Volcanic Islands
Tonga PCIe 3.0 x16 1002 MHz 3 GB, GDDR5, 384 bit 20 tháng 7 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.