Danh sách các card đồ hoạ AMD Lucienne (Vega Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon Graphics 448SP
Lucienne (Vega Mobile)
Lucienne IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 12 tháng 1 2021

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.