Danh sách các card đồ hoạ AMD Trinity (HD 7000 Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 7400G IGP
Trinity (HD 7000 Mobile)
Scrapper IGP 327 MHz System Shared, System Shared, System Shared 2 tháng 10 2012
AMD Radeon HD 7600G IGP
Trinity (HD 7000 Mobile)
Devastator IGP 320 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 9 2012
AMD FirePro A300
Trinity (HD 7000 Mobile)
Devastator PCIe 2.0 x16 760 MHz System Shared, System Shared, System Shared 6 tháng 6 2012
AMD FirePro A320
Trinity (HD 7000 Mobile)
Devastator PCIe 2.0 x16 800 MHz System Shared, System Shared, System Shared 6 tháng 6 2012
AMD Radeon HD 7520G IGP
Trinity (HD 7000 Mobile)
Scrapper IGP 496 MHz System Shared, System Shared, System Shared 6 tháng 6 2012
AMD Radeon HD 7420G IGP
Trinity (HD 7000 Mobile)
Scrapper Lite IGP 480 MHz System Shared, System Shared, System Shared 6 tháng 6 2012
AMD Radeon HD 7620G IGP
Trinity (HD 7000 Mobile)
Devastator IGP 360 MHz System Shared, System Shared, System Shared 15 tháng 5 2012
AMD Radeon HD 7660G IGP
Trinity (HD 7000 Mobile)
Devastator IGP 686 MHz System Shared, System Shared, System Shared 15 tháng 5 2012
AMD Radeon HD 7500G IGP
Trinity (HD 7000 Mobile)
Devastator Lite IGP 327 MHz System Shared, System Shared, System Shared 15 tháng 5 2012
AMD Radeon HD 7560G IGP
Trinity (HD 7000 Mobile)
Devastator Lite IGP 496 MHz System Shared, System Shared, System Shared 15 tháng 5 2012
AMD Radeon HD 7640G IGP
Trinity (HD 7000 Mobile)
Devastator Lite IGP 496 MHz System Shared, System Shared, System Shared 15 tháng 5 2012

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.