Danh sách các card đồ hoạ AMD Radeon Pro Mac (500X Series)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon Pro 570X
Radeon Pro Mac (500X Series)
Polaris 20 PCIe 3.0 x16 1000 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 18 tháng 3 2019
AMD Radeon Pro 575X
Radeon Pro Mac (500X Series)
Polaris 20 PCIe 3.0 x16 1096 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 18 tháng 3 2019
AMD Radeon Pro 580X
Radeon Pro Mac (500X Series)
Ellesmere PCIe 3.0 x16 1100 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 18 tháng 3 2019
AMD Radeon Pro 555X
Radeon Pro Mac (500X Series)
Polaris 21 PCIe 3.0 x8 907 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 16 tháng 7 2018
AMD Radeon Pro 560X
Radeon Pro Mac (500X Series)
Polaris 21 PCIe 3.0 x8 1004 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 16 tháng 7 2018

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.