Danh sách các card đồ hoạ AMD Kaveri (Rx 200 Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon R6 Mobile Graphics
Kaveri (Rx 200 Mobile)
Spectre Lite IGP 533 MHz System Shared, System Shared, System Shared 17 tháng 9 2014
AMD Radeon R4 Mobile Graphics
Kaveri (Rx 200 Mobile)
Spectre SL IGP 533 MHz System Shared, System Shared, System Shared 17 tháng 9 2014
AMD Radeon R7 Mobile Graphics
Kaveri (Rx 200 Mobile)
Spectre Lite IGP 554 MHz System Shared, System Shared, System Shared 17 tháng 2 2014

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.