Danh sách các card đồ hoạ AMD FirePro (Wx100M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD FirePro W4190M
FirePro Mobile (Wx100M)
Opal PCIe 3.0 x8 825 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 12 tháng 11 2015
AMD FirePro W6150M
FirePro Mobile (Wx100M)
Saturn MXM-B (3.0) 1075 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 12 tháng 11 2015
AMD FirePro W7170M
FirePro Mobile (Wx100M)
Amethyst PCIe 3.0 x16 723 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 2 tháng 10 2015
AMD FirePro W5130M
FirePro Mobile (Wx100M)
Tropo PCIe 3.0 x16 900 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 2 tháng 10 2015
AMD FirePro W4170M
FirePro Mobile (Wx100M)
Opal PCIe 3.0 x8 825 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 23 tháng 4 2015
AMD FirePro W6170M
FirePro Mobile (Wx100M)
Saturn MXM-B (3.0) 1075 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 25 tháng 8 2014
AMD FirePro W5170M
FirePro Mobile (Wx100M)
Tropo MXM-A (3.0) 900 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 25 tháng 8 2014
AMD FirePro W4170M
FirePro Mobile (Wx100M)
Mars PCIe 3.0 x8 825 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 28 tháng 4 2014
AMD FirePro W4130M
FirePro Mobile (Wx100M)
Mars PCIe 3.0 x8 775 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 22 tháng 7 2024
AMD FirePro W4150M
FirePro Mobile (Wx100M)
Mars PCIe 3.0 x8 800 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 22 tháng 7 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.