Danh sách các card đồ hoạ AMD Zacate [Palm] (HD 6000 Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 6250 IGP
Palm (HD 6000 Mobile)
Loveland IGP 500 MHz System Shared, System Shared, System Shared 9 tháng 11 2010
AMD Radeon HD 6310 IGP
Palm (HD 6000 Mobile)
Loveland IGP 488 MHz System Shared, System Shared, System Shared 9 tháng 11 2010

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.