Danh sách các card đồ hoạ AMD Crystal System (R7 M400)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon R7 M465
Crystal System (R7 M400)
Litho PCIe 3.0 x8 825 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 15 tháng 5 2016
AMD Radeon R7 M440
Crystal System (R7 M400)
Meso PCIe 3.0 x8 891 MHz 4 GB, DDR3, 64 bit 15 tháng 5 2016
AMD Radeon R7 M445
Crystal System (R7 M400)
Meso PCIe 3.0 x8 780 MHz 4 GB, GDDR5, 64 bit 15 tháng 5 2016
AMD Radeon R7 M460
Crystal System (R7 M400)
Meso PCIe 3.0 x8 1100 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 15 tháng 5 2016
AMD Radeon R7 M465
Crystal System (R7 M400)
Topaz PCIe 3.0 x8 1100 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 15 tháng 5 2016
AMD Radeon R7 M465X
Crystal System (R7 M400)
Tropo PCIe 3.0 x16 900 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 15 tháng 5 2016

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.