Danh sách các card đồ hoạ AMD All-In-One (HD 8000)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 8730A
All-In-One (HD 8000)
Mars PCIe 3.0 x8 650 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 1 tháng 4 2013
AMD Radeon HD 8570A
All-In-One (HD 8000)
Sun MXM-A (3.0) 750 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 1 tháng 3 2013
AMD Radeon HD 8670A
All-In-One (HD 8000)
Mars MXM-A (3.0) 600 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 2 tháng 2 2013
AMD Radeon HD 8750A
All-In-One (HD 8000)
Mars MXM-A (3.0) 600 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 2 tháng 2 2013
AMD Radeon HD 8670A
All-In-One (HD 8000)
Sun MXM-A (3.0) 600 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 2 tháng 2 2013

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.