Danh sách các card đồ hoạ AMD Vancouver (HD 6600M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 6610M
Vancouver (HD 6600M)
Whistler PCIe 2.0 x16 450 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 4 tháng 1 2011
AMD Radeon HD 6625M
Vancouver (HD 6600M)
Whistler PCIe 2.0 x16 450 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 4 tháng 1 2011
AMD Radeon HD 6630M
Vancouver (HD 6600M)
Whistler PCIe 2.0 x16 500 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 4 tháng 1 2011
AMD Radeon HD 6630M Mac Edition
Vancouver (HD 6600M)
Whistler PCIe 2.0 x16 500 MHz 256 MB, GDDR5, 64 bit 4 tháng 1 2011
AMD Radeon HD 6650M
Vancouver (HD 6600M)
Whistler PCIe 2.0 x16 600 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 4 tháng 1 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.