Danh sách các card đồ hoạ AMD Crystal System (R5 M400)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon R5 M430
Crystal System (R5 M400)
Jet PCIe 3.0 x8 780 MHz 4 GB, DDR3, 64 bit 29 tháng 8 2020
AMD Radeon R5 M445
Crystal System (R5 M400)
Meso PCIe 3.0 x8 920 MHz 4 GB, GDDR5, 64 bit 29 tháng 8 2020
AMD Radeon R5 M465
Crystal System (R5 M400)
Meso PCIe 3.0 x8 1000 MHz 4 GB, DDR3, 64 bit 29 tháng 8 2020
AMD Radeon R5 M430
Crystal System (R5 M400)
Exo PCIe 3.0 x8 1030 MHz 4 GB, DDR3, 64 bit 15 tháng 5 2016
AMD Radeon R5 M420
Crystal System (R5 M400)
Jet PCIe 3.0 x8 780 MHz 4 GB, DDR3, 64 bit 15 tháng 5 2016
AMD Radeon R5 M430
Crystal System (R5 M400)
Jet PCIe 3.0 x8 780 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 15 tháng 5 2016
AMD Radeon R5 M435
Crystal System (R5 M400)
Jet PCIe 3.0 x8 780 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 15 tháng 5 2016

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.