Danh sách các card đồ hoạ AMD Sumo (HD 6000 Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 6520G IGP
Sumo (HD 6000 Mobile)
Sumo IGP 400 MHz System Shared, System Shared, System Shared 7 tháng 12 2011
AMD Radeon HD 6620G IGP
Sumo (HD 6000 Mobile)
Sumo IGP 444 MHz System Shared, System Shared, System Shared 7 tháng 12 2011
AMD Radeon HD 6480G IGP
Sumo (HD 6000 Mobile)
Sumo IGP 444 MHz System Shared, System Shared, System Shared 14 tháng 6 2011
AMD Radeon HD 6380G IGP
Sumo (HD 6000 Mobile)
SuperSumo IGP 400 MHz System Shared, System Shared, System Shared 14 tháng 6 2011
AMD Radeon HD 6480G IGP
Sumo (HD 6000 Mobile)
SuperSumo IGP 593 MHz System Shared, System Shared, System Shared 14 tháng 6 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.