Danh sách các card đồ hoạ AMD Vancouver (HD 6800M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 6830M
Vancouver (HD 6800M)
Granville PCIe 2.0 x16 575 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 4 tháng 1 2011
AMD Radeon HD 6850M
Vancouver (HD 6800M)
Granville PCIe 2.0 x16 675 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 4 tháng 1 2011
AMD Radeon HD 6870M
Vancouver (HD 6800M)
Granville MXM-B (3.0) 675 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 4 tháng 1 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.