Danh sách các card đồ hoạ AMD Vega (Vega M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon Pro WX Vega M GL
Vega (Vega M)
Polaris 22 IGP 931 MHz 4 GB, HBM2, 1024 bit 24 tháng 4 2018
AMD Radeon RX Vega M GH
Vega (Vega M)
Polaris 22 IGP 1063 MHz 4 GB, HBM2, 1024 bit 1 tháng 2 2018
AMD Radeon RX Vega M GL
Vega (Vega M)
Polaris 22 IGP 931 MHz 4 GB, HBM2, 1024 bit 1 tháng 2 2018

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.