Danh sách các card đồ hoạ AMD FirePro Mobile (Mx000)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD FirePro M6000
FirePro Mobile (Mx000)
Heathrow MXM-B (3.0) 800 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 1 tháng 7 2012
AMD FirePro M2000
FirePro Mobile (Mx000)
Turks PCIe 2.0 x16 500 MHz 1024 MB, GDDR5, 64 bit 1 tháng 7 2012
AMD FirePro M4000
FirePro Mobile (Mx000)
Chelsea MXM-A (3.0) 675 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 27 tháng 6 2012

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.