Danh sách các card đồ hoạ Intel HD Graphics (Sandy Bridge Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
Intel HD Graphics
HD Graphics-M (Sandy Bridge)
Sandy Bridge GT1 Ring Bus 350 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 5 2011
Intel HD Graphics 3000
HD Graphics-M (Sandy Bridge)
Sandy Bridge GT2 Ring Bus 350 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 2 2011
Intel HD Graphics 3000
HD Graphics-M (Sandy Bridge)
Sandy Bridge GT2+ Ring Bus 650 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 2 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.