Danh sách bộ vi xử lý Intel Pentium 4

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Pentium 4 506
Pentium 4 (Prescott)
1 / 1 2.66 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 6 2005
Intel Pentium 4 506
Pentium 4 (Prescott)
1 / 1 2.66 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 6 2005
Intel Pentium 4 506
Pentium 4 (Prescott)
1 / 1 2.66 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 6 2005
Intel Pentium 4 511
Pentium 4 (Prescott)
1 / 1 2.8 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 1 2005
Intel Pentium 4 511
Pentium 4 (Prescott)
1 / 1 2.8 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 1 2005
Intel Pentium 4 511
Pentium 4 (Prescott)
1 / 1 2.8 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 1 2005
Intel Pentium 4 519K
Pentium 4 (Prescott)
1 / 1 3.06 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 1 2005
Intel Pentium 4 519K
Pentium 4 (Prescott)
1 / 1 3.06 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 1 2005
Intel Pentium 4 505
Pentium 4 (Prescott)
1 / 1 2.66 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 12 2004
Intel Pentium 4 505J
Pentium 4 (Prescott)
1 / 1 2.66 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 12 2004
Intel Pentium 4 519
Pentium 4 (Prescott)
1 / 1 3.06 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 12 2004
Intel Pentium 4 2.40
Pentium 4 (Prescott)
1 / 1 2.4 GHz Intel Socket 478 110 W 1 tháng 3 2004
Intel Pentium 4 2.60
Pentium 4 (Northwood)
1 / 1 2.6 GHz Intel Socket 478 92 W 25 tháng 8 2002
Intel Pentium 4 2.80
Pentium 4 (Northwood)
1 / 1 2.793 GHz Intel Socket 478 110 W 25 tháng 8 2002
Intel Pentium 4 2.66
Pentium 4 (Northwood)
1 / 1 2.66 GHz Intel Socket 478 110 W 25 tháng 8 2002
Intel Pentium 4 2.53
Pentium 4 (Northwood)
1 / 1 2.527 GHz Intel Socket 478 110 W 6 tháng 5 2002
Intel Pentium 4 2.4
Pentium 4 (Northwood)
1 / 1 2.4 GHz Intel Socket 478 92 W 6 tháng 5 2002
Intel Pentium 4 2.4
Pentium 4 (Northwood)
1 / 1 2.4 GHz Intel Socket 478 110 W 2 tháng 4 2002
Intel Pentium 4 2.26
Pentium 4 (Northwood)
1 / 1 2.261 GHz Intel Socket 478 110 W 7 tháng 1 2002
Intel Pentium 4 2.2
Pentium 4 (Northwood)
1 / 1 2.2 GHz Intel Socket 478 92 W 7 tháng 1 2002
Intel Pentium 4 2.0
Pentium 4 (Northwood)
1 / 1 2000 MHz Intel Socket 478 92 W 7 tháng 1 2002
Intel Pentium 4 1.7
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1700 MHz Intel Socket 478 64 W 27 tháng 8 2001
Intel Pentium 4 2.0
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 2000 MHz Intel Socket 423 72 W 27 tháng 8 2001
Intel Pentium 4 2.0
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 2000 MHz Intel Socket 478 72 W 27 tháng 8 2001
Intel Pentium 4 1.9
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1900 MHz Intel Socket 478 69 W 27 tháng 8 2001
Intel Pentium 4 1.9
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1900 MHz Intel Socket 423 69 W 27 tháng 8 2001
Intel Pentium 4 1.80
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1800 MHz Intel Socket 478 67 W 27 tháng 8 2001
Intel Pentium 4 1.6
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1600 MHz Intel Socket 478 61 W 27 tháng 8 2001
Intel Pentium 4 1.5
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1500 MHz Intel Socket 478 58 W 27 tháng 8 2001
Intel Pentium 4 1.4
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1400 MHz Intel Socket 478 55 W 27 tháng 8 2001
Intel Pentium 4 1.8A
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1800 MHz Intel Socket 423 67 W 2 tháng 7 2001
Intel Pentium 4 1.6
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1600 MHz Intel Socket 423 61 W 2 tháng 7 2001
Intel Pentium 4 1.7
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1700 MHz Intel Socket 423 64 W 23 tháng 4 2001
Intel Pentium 4 1.3
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1300 MHz Intel Socket 478 52 W 3 tháng 1 2001
Intel Pentium 4 2.0
Pentium 4 (Northwood)
1 / 1 2000 MHz Intel Socket 478 110 W 1 tháng 1 2001
Intel Pentium 4 1.4
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1400 MHz Intel Socket 423 55 W 20 tháng 11 2000
Intel Pentium 4 1.5
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1500 MHz Intel Socket 423 58 W 20 tháng 11 2000

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.