Danh sách bộ vi xử lý Intel Pentium 4 Prescott

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Pentium 4 506
Pentium 4 (Prescott)
1 / 1 2.66 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 6 2005
Intel Pentium 4 506
Pentium 4 (Prescott)
1 / 1 2.66 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 6 2005
Intel Pentium 4 506
Pentium 4 (Prescott)
1 / 1 2.66 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 6 2005
Intel Pentium 4 511
Pentium 4 (Prescott)
1 / 1 2.8 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 1 2005
Intel Pentium 4 511
Pentium 4 (Prescott)
1 / 1 2.8 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 1 2005
Intel Pentium 4 511
Pentium 4 (Prescott)
1 / 1 2.8 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 1 2005
Intel Pentium 4 519K
Pentium 4 (Prescott)
1 / 1 3.06 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 1 2005
Intel Pentium 4 519K
Pentium 4 (Prescott)
1 / 1 3.06 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 1 2005
Intel Pentium 4 505
Pentium 4 (Prescott)
1 / 1 2.66 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 12 2004
Intel Pentium 4 505J
Pentium 4 (Prescott)
1 / 1 2.66 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 12 2004
Intel Pentium 4 519
Pentium 4 (Prescott)
1 / 1 3.06 GHz Intel Socket 775 84 W 1 tháng 12 2004
Intel Pentium 4 2.40
Pentium 4 (Prescott)
1 / 1 2.4 GHz Intel Socket 478 110 W 1 tháng 3 2004

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.