Danh sách bộ vi xử lý Intel Pentium 4 Willamette

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Pentium 4 1.4
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1400 MHz Intel Socket 478 55 W 27 tháng 8 2001
Intel Pentium 4 1.5
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1500 MHz Intel Socket 478 58 W 27 tháng 8 2001
Intel Pentium 4 1.6
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1600 MHz Intel Socket 478 61 W 27 tháng 8 2001
Intel Pentium 4 1.7
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1700 MHz Intel Socket 478 64 W 27 tháng 8 2001
Intel Pentium 4 1.80
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1800 MHz Intel Socket 478 67 W 27 tháng 8 2001
Intel Pentium 4 1.9
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1900 MHz Intel Socket 423 69 W 27 tháng 8 2001
Intel Pentium 4 1.9
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1900 MHz Intel Socket 478 69 W 27 tháng 8 2001
Intel Pentium 4 2.0
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 2000 MHz Intel Socket 478 72 W 27 tháng 8 2001
Intel Pentium 4 2.0
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 2000 MHz Intel Socket 423 72 W 27 tháng 8 2001
Intel Pentium 4 1.6
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1600 MHz Intel Socket 423 61 W 2 tháng 7 2001
Intel Pentium 4 1.8A
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1800 MHz Intel Socket 423 67 W 2 tháng 7 2001
Intel Pentium 4 1.7
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1700 MHz Intel Socket 423 64 W 23 tháng 4 2001
Intel Pentium 4 1.3
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1300 MHz Intel Socket 478 52 W 3 tháng 1 2001
Intel Pentium 4 1.4
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1400 MHz Intel Socket 423 55 W 20 tháng 11 2000
Intel Pentium 4 1.5
Pentium 4 (Willamette)
1 / 1 1500 MHz Intel Socket 423 58 W 20 tháng 11 2000

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.