Danh sách bộ vi xử lý Intel Core Solo

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core Solo ULV U1300
Core Solo (Yonah)
1 / 1 1066 MHz Intel Socket 479 5 W 19 tháng 4 2006
Intel Core Solo ULV U1400
Core Solo (Yonah)
1 / 1 1200 MHz Intel Socket 479 5 W 19 tháng 4 2006
Intel Core Solo ULV U1500
Core Solo (Yonah)
1 / 1 1333 MHz Intel Socket 479 5 W 19 tháng 4 2006
Intel Core Solo T1200
Core Solo (Yonah)
1 / 1 1500 MHz Intel Socket 479 27 W 5 tháng 1 2006
Intel Core Solo T1300
Core Solo (Yonah)
1 / 1 1660 MHz Intel Socket 479 27 W 5 tháng 1 2006
Intel Core Solo T1350
Core Solo (Yonah)
1 / 1 1866 MHz Intel Socket 479 27 W 5 tháng 1 2006
Intel Core Solo T1400
Core Solo (Yonah)
1 / 1 1833 MHz Intel Socket 479 27 W 5 tháng 1 2006

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.