Danh sách bộ vi xử lý Intel Celeron Sandy Bridge

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Celeron G555
Celeron (Sandy Bridge)
2 / 2 2.7 GHz Intel Socket 1155 2MB (shared) 65 W 1 tháng 9 2012
Intel Celeron 887
Celeron (Sandy Bridge)
2 / 2 1500 MHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 17 W 1 tháng 9 2012
Intel Celeron B830
Celeron (Sandy Bridge)
2 / 2 1800 MHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2012
Intel Celeron G465
Celeron (Sandy Bridge)
1 / 1 1900 MHz Intel Socket 1155 1.5MB 35 W 1 tháng 9 2012
Intel Celeron 807
Celeron (Sandy Bridge)
1 / 1 1500 MHz Intel BGA 1023 1.5MB (shared) 17 W 1 tháng 7 2012
Intel Celeron 877
Celeron (Sandy Bridge)
2 / 2 1400 MHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 17 W 1 tháng 7 2012
Intel Celeron B730
Celeron (Sandy Bridge)
1 / 1 1800 MHz Intel Socket G2 (988B) 1.5MB (shared) 35 W 1 tháng 7 2012
Intel Celeron B820
Celeron (Sandy Bridge)
2 / 2 1700 MHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 35 W 1 tháng 7 2012
Intel Celeron G550
Celeron (Sandy Bridge)
2 / 2 2.6 GHz Intel Socket 1155 2MB (shared) 65 W 1 tháng 6 2012
Intel Celeron 797
Celeron (Sandy Bridge)
1 / 1 1400 MHz Intel BGA 1023 1.5MB (shared) 17 W 1 tháng 1 2012
Intel Celeron 867
Celeron (Sandy Bridge)
2 / 2 1300 MHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 17 W 1 tháng 1 2012
Intel Celeron B720
Celeron (Sandy Bridge)
1 / 1 1700 MHz Intel Socket G2 (988B) 1.5MB (shared) 35 W 1 tháng 1 2012
Intel Celeron B815
Celeron (Sandy Bridge)
2 / 2 1600 MHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 35 W 1 tháng 1 2012
Intel Celeron G460
Celeron (Sandy Bridge)
1 / 1 1800 MHz Intel Socket 1155 1.5MB 35 W 12 tháng 12 2011
Intel Celeron G440
Celeron (Sandy Bridge)
1 / 1 1600 MHz Intel Socket 1155 1MB 35 W 4 tháng 9 2011
Intel Celeron G530
Celeron (Sandy Bridge)
2 / 2 2.4 GHz Intel Socket 1155 2MB (shared) 65 W 4 tháng 9 2011
Intel Celeron G530T
Celeron (Sandy Bridge)
2 / 2 2000 MHz Intel Socket 1155 2MB (shared) 35 W 4 tháng 9 2011
Intel Celeron G540
Celeron (Sandy Bridge)
2 / 2 2.5 GHz Intel Socket 1155 2MB (shared) 65 W 4 tháng 9 2011
Intel Celeron G540T
Celeron (Sandy Bridge)
2 / 2 2.1 GHz Intel Socket 1155 2MB (shared) 35 W 4 tháng 9 2011
Intel Celeron G550T
Celeron (Sandy Bridge)
2 / 2 2.2 GHz Intel Socket 1155 2MB (shared) 35 W 4 tháng 9 2011
Intel Celeron 725C
Celeron (Sandy Bridge)
1 / 1 1300 MHz Intel BGA 1023 1.5MB (shared) 17 W 1 tháng 7 2011
Intel Celeron 787
Celeron (Sandy Bridge)
1 / 1 1300 MHz Intel BGA 1023 1.5MB (shared) 17 W 1 tháng 7 2011
Intel Celeron 857
Celeron (Sandy Bridge)
2 / 2 1200 MHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 17 W 1 tháng 7 2011
Intel Celeron B840
Celeron (Sandy Bridge)
2 / 2 1900 MHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 35 W 1 tháng 7 2011
Intel Celeron 847
Celeron (Sandy Bridge)
2 / 2 1100 MHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 17 W 19 tháng 6 2011
Intel Celeron B710
Celeron (Sandy Bridge)
1 / 1 1600 MHz Intel Socket G2 (988B) 1.5MB (shared) 35 W 19 tháng 6 2011
Intel Celeron B800
Celeron (Sandy Bridge)
2 / 2 1500 MHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 35 W 19 tháng 6 2011
Intel Celeron B810
Celeron (Sandy Bridge)
2 / 2 1600 MHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 35 W 1 tháng 3 2011

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.