Danh sách bộ vi xử lý Intel Atom Centerton

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Atom S1220
Atom (Centerton)
2 / 4 1600 MHz Intel BGA 1283 8 W 11 tháng 12 2012
Intel Atom S1240
Atom (Centerton)
2 / 4 1600 MHz Intel BGA 1283 6 W 11 tháng 12 2012
Intel Atom S1260
Atom (Centerton)
2 / 4 2000 MHz Intel BGA 1283 9 W 11 tháng 12 2012

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.