Danh sách bộ vi xử lý Intel Atom Diamondville

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Atom 230
Atom (Diamondville)
1 / 2 1600 MHz Intel BGA 437 4 W 3 tháng 6 2008
Intel Atom 330
Atom (Diamondville)
2 / 4 1600 MHz Intel BGA 437 8 W 3 tháng 6 2008
Intel Atom N270
Atom (Diamondville)
1 / 2 1600 MHz Intel BGA 437 3 W 3 tháng 6 2008
Intel Atom N280
Atom (Diamondville)
1 / 2 1667 MHz Intel BGA 437 3 W 3 tháng 6 2008

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.