Danh sách bộ vi xử lý Intel Atom Clovertrail

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Atom Z2520
Atom (Clovertrail)
2 / 2 1200 MHz Intel BGA 617 3 W 27 tháng 2 2013
Intel Atom Z2560
Atom (Clovertrail)
2 / 2 1600 MHz Intel BGA 617 3 W 27 tháng 2 2013
Intel Atom Z2580
Atom (Clovertrail)
2 / 2 2000 MHz Intel BGA 617 3 W 27 tháng 2 2013

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.