Danh sách bộ vi xử lý Intel Atom Silverthorne

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Atom Z560
Atom (Silverthorne)
1 / 2 2.133 GHz Intel BGA 441 2 W 1 tháng 6 2010
Intel Atom Z515
Atom (Silverthorne)
1 / 1 1200 MHz Intel BGA 441 1 W 8 tháng 4 2009
Intel Atom Z550
Atom (Silverthorne)
1 / 2 2000 MHz Intel BGA 441 2 W 8 tháng 4 2009
Intel Atom Z510P
Atom (Silverthorne)
1 / 2 1100 MHz Intel BGA 437 2 W 2 tháng 3 2009
Intel Atom Z510PT
Atom (Silverthorne)
1 / 2 1100 MHz Intel BGA 437 2 W 2 tháng 3 2009
Intel Atom Z520PT
Atom (Silverthorne)
1 / 2 1334 MHz Intel BGA 437 2 W 2 tháng 3 2009
Intel Atom Z530P
Atom (Silverthorne)
1 / 2 1600 MHz Intel BGA 437 2 W 2 tháng 3 2009
Intel Atom Z500
Atom (Silverthorne)
1 / 1 800 MHz Intel BGA 441 1 W 2 tháng 4 2008
Intel Atom Z510
Atom (Silverthorne)
1 / 1 1100 MHz Intel BGA 441 2 W 2 tháng 4 2008
Intel Atom Z520
Atom (Silverthorne)
1 / 2 1334 MHz Intel BGA 441 2 W 2 tháng 4 2008
Intel Atom Z530
Atom (Silverthorne)
1 / 2 1600 MHz Intel BGA 441 2 W 2 tháng 4 2008
Intel Atom Z540
Atom (Silverthorne)
1 / 2 1867 MHz Intel BGA 441 2 W 2 tháng 4 2008

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.