Danh sách bộ vi xử lý Intel Atom Penwell

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Atom Z2420
Atom (Penwell)
1 / 1 1200 MHz Intel BGA 617 3 W 1 tháng 1 2013
Intel Atom Z2480
Atom (Penwell)
1 / 1 1400 MHz Intel BGA 617 3 W 1 tháng 1 2013
Intel Atom Z2460
Atom (Penwell)
1 / 1 1300 MHz Intel BGA 617 3 W 1 tháng 1 2012

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.