Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i9 Comet Lake

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i9-10850K
Core i9 (Comet Lake)
10 / 20 3.6 GHz
(up to 5.2 GHz)
Intel Socket 1200 20MB (shared) 125 W 27 tháng 7 2020
Intel Core i9-10800F
Core i9 (Comet Lake)
10 / 20 2.7 GHz
(up to 5 GHz)
Intel Socket 1200 20MB (shared) 65 W 30 tháng 4 2020
Intel Core i9-10900
Core i9 (Comet Lake)
10 / 20 2.8 GHz
(up to 5.2 GHz)
Intel Socket 1200 20MB (shared) 65 W 30 tháng 4 2020
Intel Core i9-10900F
Core i9 (Comet Lake)
10 / 20 2.8 GHz
(up to 5.2 GHz)
Intel Socket 1200 20MB (shared) 65 W 30 tháng 4 2020
Intel Core i9-10900K
Core i9 (Comet Lake)
10 / 20 3.7 GHz
(up to 5.3 GHz)
Intel Socket 1200 20MB (shared) 125 W 30 tháng 4 2020
Intel Core i9-10900KF
Core i9 (Comet Lake)
10 / 20 3.7 GHz
(up to 5.3 GHz)
Intel Socket 1200 20MB (shared) 125 W 30 tháng 4 2020

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.