Danh sách bộ vi xử lý Intel Core 2 Duo Wolfdale

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core 2 Duo E7600
Core 2 Duo (Wolfdale)
2 / 2 3.067 GHz Intel Socket 775 65 W 10 tháng 5 2009
Intel Core 2 Duo E7500
Core 2 Duo (Wolfdale)
2 / 2 2.933 GHz Intel Socket 775 65 W 10 tháng 1 2009
Intel Core 2 Duo E7400
Core 2 Duo (Wolfdale)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket 775 65 W 10 tháng 10 2008
Intel Core 2 Duo E7300
Core 2 Duo (Wolfdale)
2 / 2 2.667 GHz Intel Socket 775 65 W 10 tháng 8 2008
Intel Core 2 Duo E8600
Core 2 Duo (Wolfdale)
2 / 2 3.333 GHz Intel Socket 775 65 W 8 tháng 8 2008
Intel Core 2 Duo E7200
Core 2 Duo (Wolfdale)
2 / 2 2.533 GHz Intel Socket 775 65 W 20 tháng 4 2008
Intel Core 2 Duo E8300
Core 2 Duo (Wolfdale)
2 / 2 2.833 GHz Intel Socket 775 65 W 1 tháng 4 2008
Intel Core 2 Duo E8190
Core 2 Duo (Wolfdale)
2 / 2 2.667 GHz Intel Socket 775 65 W 1 tháng 1 2008
Intel Core 2 Duo E8200
Core 2 Duo (Wolfdale)
2 / 2 2.667 GHz Intel Socket 775 65 W 1 tháng 1 2008
Intel Core 2 Duo E8400
Core 2 Duo (Wolfdale)
2 / 2 3 GHz Intel Socket 775 65 W 1 tháng 1 2008
Intel Core 2 Duo E8500
Core 2 Duo (Wolfdale)
2 / 2 3.166 GHz Intel Socket 775 65 W 1 tháng 1 2008

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.