Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i5 Comet Lake-H

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i5-10200H
Core i5 (Comet Lake-H)
4 / 8 2.4 GHz
(up to 4.1 GHz)
Intel BGA 1440 6MB (shared) 45 W 17 tháng 9 2020
Intel Core i5-10300H
Core i5 (Comet Lake-H)
4 / 8 2.5 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel BGA 1440 6MB (shared) 45 W 17 tháng 9 2020
Intel Core i5-10400H
Core i5 (Comet Lake-H)
4 / 8 2.6 GHz
(up to 4.6 GHz)
Intel BGA 1440 6MB (shared) 45 W 2 tháng 4 2020

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.