Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i5 Kaby Lake

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i5-7400
Core i5 (Kaby Lake)
4 / 4 3 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 1151 6MB (shared) 65 W 3 tháng 1 2017
Intel Core i5-7400T
Core i5 (Kaby Lake)
4 / 4 2.4 GHz
(up to 3 GHz)
Intel Socket 1151 6MB (shared) 35 W 3 tháng 1 2017
Intel Core i5-7500
Core i5 (Kaby Lake)
4 / 4 3.4 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 1151 6MB (shared) 65 W 3 tháng 1 2017
Intel Core i5-7500T
Core i5 (Kaby Lake)
4 / 4 2.7 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket 1151 6MB (shared) 35 W 3 tháng 1 2017
Intel Core i5-7600
Core i5 (Kaby Lake)
4 / 4 3.5 GHz
(up to 4.1 GHz)
Intel Socket 1151 6MB (shared) 65 W 3 tháng 1 2017
Intel Core i5-7600K
Core i5 (Kaby Lake)
4 / 4 3.8 GHz
(up to 4.2 GHz)
Intel Socket 1151 6MB (shared) 91 W 3 tháng 1 2017
Intel Core i5-7600T
Core i5 (Kaby Lake)
4 / 4 2.8 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket 1151 6MB (shared) 35 W 3 tháng 1 2017

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.