Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i5 Haswell

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i5-4690K
Core i5 (Haswell)
4 / 4 3.5 GHz
(up to 3.9 GHz)
Intel Socket 1150 6MB (shared) 88 W 2 tháng 6 2014
Intel Core i5-4590S
Core i5 (Haswell)
4 / 4 2.9 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 1150 6MB (shared) 65 W 1 tháng 5 2014
Intel Core i5-4690
Core i5 (Haswell)
4 / 4 3.4 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 1150 6MB (shared) 84 W 1 tháng 5 2014
Intel Core i5-4590
Core i5 (Haswell)
4 / 4 3.3 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket 1150 6MB (shared) 84 W 1 tháng 5 2014
Intel Core i5-4210U
Core i5 (Haswell)
2 / 4 1700 MHz
(up to 2.7 GHz)
Intel BGA 1168 3MB (shared) 15 W 14 tháng 4 2014
Intel Core i5-4330M
Core i5 (Haswell)
2 / 4 2.8 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket G3 3MB (shared) 37 W 1 tháng 9 2013
Intel Core i5-4440
Core i5 (Haswell)
4 / 4 3.1 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket 1150 6MB (shared) 84 W 1 tháng 9 2013
Intel Core i5-4440S
Core i5 (Haswell)
4 / 4 2.8 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket 1150 6MB (shared) 65 W 1 tháng 9 2013
Intel Core i5-4300M
Core i5 (Haswell)
2 / 4 2.6 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket G3 3MB (shared) 37 W 1 tháng 9 2013
Intel Core i5-4350U
Core i5 (Haswell)
2 / 4 1400 MHz
(up to 2.9 GHz)
Intel BGA 1168 3MB (shared) 15 W 4 tháng 6 2013
Intel Core i5-4288U
Core i5 (Haswell)
2 / 4 2.6 GHz
(up to 3.1 GHz)
Intel BGA 1168 3MB (shared) 28 W 4 tháng 6 2013
Intel Core i5-4258U
Core i5 (Haswell)
2 / 4 2.4 GHz
(up to 2.9 GHz)
Intel BGA 1168 3MB (shared) 28 W 4 tháng 6 2013
Intel Core i5-4250U
Core i5 (Haswell)
2 / 4 1300 MHz
(up to 2.6 GHz)
Intel BGA 1168 3MB (shared) 15 W 4 tháng 6 2013
Intel Core i5-4200Y
Core i5 (Haswell)
2 / 4 1400 MHz
(up to 1900 MHz)
Intel BGA 1168 3MB (shared) 12 W 4 tháng 6 2013
Intel Core i5-4200U
Core i5 (Haswell)
2 / 4 1600 MHz
(up to 2.6 GHz)
Intel BGA 1168 3MB (shared) 15 W 4 tháng 6 2013
Intel Core i5-4670K
Core i5 (Haswell)
4 / 4 3.4 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 1150 6MB (shared) 84 W 2 tháng 6 2013
Intel Core i5-4670R
Core i5 (Haswell)
4 / 4 3 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel BGA 1364 4MB (shared) 65 W 2 tháng 6 2013
Intel Core i5-4670S
Core i5 (Haswell)
4 / 4 3.1 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 1150 6MB (shared) 65 W 2 tháng 6 2013
Intel Core i5-4670T
Core i5 (Haswell)
4 / 4 2.3 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket 1150 6MB (shared) 45 W 2 tháng 6 2013
Intel Core i5-4670
Core i5 (Haswell)
4 / 4 3.4 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 1150 6MB (shared) 84 W 2 tháng 6 2013
Intel Core i5-4570TE
Core i5 (Haswell)
2 / 4 2.7 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket 1150 4MB (shared) 35 W 2 tháng 6 2013
Intel Core i5-4570T
Core i5 (Haswell)
2 / 4 2.9 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 1150 4MB (shared) 35 W 2 tháng 6 2013
Intel Core i5-4570S
Core i5 (Haswell)
4 / 4 2.9 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 1150 6MB (shared) 65 W 2 tháng 6 2013
Intel Core i5-4570R
Core i5 (Haswell)
4 / 4 2.7 GHz
(up to 3.2 GHz)
Intel BGA 1364 4MB (shared) 65 W 2 tháng 6 2013
Intel Core i5-4570
Core i5 (Haswell)
4 / 4 3.2 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 1150 6MB (shared) 84 W 2 tháng 6 2013
Intel Core i5-4430S
Core i5 (Haswell)
4 / 4 2.7 GHz
(up to 3.2 GHz)
Intel Socket 1150 6MB (shared) 65 W 2 tháng 6 2013
Intel Core i5-4430
Core i5 (Haswell)
4 / 4 3 GHz
(up to 3.2 GHz)
Intel Socket 1150 6MB (shared) 84 W 2 tháng 6 2013

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.