Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i5 Skylake

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i5-6400
Core i5 (Skylake)
4 / 4 2.7 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket 1151 6MB (shared) 65 W 2 tháng 7 2015
Intel Core i5-6500
Core i5 (Skylake)
4 / 4 3.2 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 1151 6MB (shared) 65 W 2 tháng 7 2015
Intel Core i5-6600
Core i5 (Skylake)
4 / 4 3.3 GHz
(up to 3.9 GHz)
Intel Socket 1151 6MB (shared) 65 W 2 tháng 7 2015
Intel Core i5-6600K
Core i5 (Skylake)
4 / 4 3.5 GHz
(up to 3.9 GHz)
Intel Socket 1151 6MB (shared) 95 W 2 tháng 7 2015

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.