Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i5 Broadwell-U

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i5-5200U
Core i5 (Broadwell-U)
2 / 4 2.2 GHz
(up to 2.7 GHz)
Intel BGA 1168 3MB (shared) 15 W 1 tháng 3 2015
Intel Core i5-5250U
Core i5 (Broadwell-U)
2 / 4 1600 MHz
(up to 2.7 GHz)
Intel BGA 1168 3MB (shared) 15 W 1 tháng 3 2015
Intel Core i5-5257U
Core i5 (Broadwell-U)
2 / 4 2.7 GHz
(up to 3.1 GHz)
Intel BGA 1168 3MB (shared) 28 W 1 tháng 3 2015
Intel Core i5-5287U
Core i5 (Broadwell-U)
2 / 4 2.9 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel BGA 1168 3MB (shared) 28 W 1 tháng 3 2015
Intel Core i5-5300U
Core i5 (Broadwell-U)
2 / 4 2.3 GHz
(up to 2.9 GHz)
Intel BGA 1168 3MB (shared) 15 W 1 tháng 3 2015
Intel Core i5-5350U
Core i5 (Broadwell-U)
2 / 4 1800 MHz
(up to 2.9 GHz)
Intel BGA 1168 3MB (shared) 15 W 1 tháng 3 2015

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.