Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i5 Clarkdale

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i5-655K
Core i5 (Clarkdale)
2 / 4 3.2 GHz
(up to 3.466 GHz)
Intel Socket 1156 4MB (shared) 73 W 30 tháng 5 2010
Intel Core i5-680
Core i5 (Clarkdale)
2 / 4 3.6 GHz
(up to 3.866 GHz)
Intel Socket 1156 4MB (shared) 73 W 19 tháng 4 2010
Intel Core i5-650
Core i5 (Clarkdale)
2 / 4 3.2 GHz
(up to 3.466 GHz)
Intel Socket 1156 4MB (shared) 73 W 7 tháng 1 2010
Intel Core i5-660
Core i5 (Clarkdale)
2 / 4 3.333 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 1156 4MB (shared) 73 W 7 tháng 1 2010
Intel Core i5-661
Core i5 (Clarkdale)
2 / 4 3.333 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 1156 4MB (shared) 87 W 7 tháng 1 2010
Intel Core i5-670
Core i5 (Clarkdale)
2 / 4 3.466 GHz
(up to 3.733 GHz)
Intel Socket 1156 4MB (shared) 73 W 7 tháng 1 2010

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.