Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i5 Ice Lake-Y

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i5-1030G4
Core i5 (Ice Lake-Y)
4 / 8 700 MHz
(up to 3.5 GHz)
Intel BGA 1440 6MB (shared) 12 W 1 tháng 8 2019
Intel Core i5-1030G7
Core i5 (Ice Lake-Y)
4 / 8 800 MHz
(up to 3.5 GHz)
Intel BGA 1440 6MB (shared) 12 W 1 tháng 8 2019

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.